Zarządzanie Jakością - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
ˆ

Zarządzanie Jakością

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzanie Jakością w WORD Zielona Góra

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-12-22 23:23:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 38/2004
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2004r


w sprawie wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001
§ 1.
Wprowadza się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN-ISO 9001:2001.
§ 2.
Wprowadza się Politykę Jakości dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.

Wprowadza się dokumentację obejmującą System Zarządzania Jakością, która podlega publikacji na stronie intranetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze pod adresem www.iso.wordy.pl lub nośniku elektronicznym oraz jest udostępniana do wglądu w formie papierowej u Pełnomocnika SZJ.

§ 4.

Zobowiązuje się pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze do:
1)zapoznania się z zatwierdzoną dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością oraz jej zmianami,
2)postępowania zgodnie z zasadami określonymi w zatwierdzonych procedurach,
3)poddania się systematycznym auditom wewnętrznym,
4)inicjowania działań korygujących i zapobiegawczych w realizowanych procesach,
5)zgłaszania wniosków doskonalących.
§ 5.

Tryb i zakres wprowadzania zmian dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością określa stosowna procedura Systemu Zarządzania Jakością.
§ 6.

Za utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w WORD odpowiedzialny jest Pełnomocnik SZJ, którym ustanowiony jest pan Dariusz Bukowski na czas nieokreślony.
§ 7.

Niestosowanie się do zasad wynikających z zatwierdzonych procedur stanowić będzie naruszenie obowiązków pracowników.
§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi SZJ
§ 9.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.11.2004r.
 
Zenon Sobecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Dariusz Bukowski Data wytworzenia informacji: 2004-12-22 23:23:59
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Bukowski Data wprowadzenia do BIP 2004-12-22 23:23:59
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Bukowski Data udostępnienia informacji: 2004-12-22 23:24:46
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Bukowski Data ostatniej zmiany: 2010-10-22 12:01:23
Artykuł był wyświetlony: 6990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu