O BIP - O biuletynie - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
ˆ

O biuletynie

Szczegóły informacji

O BIP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-10-22 08:41:29 Informacja ogłoszona dnia 2010-10-22 08:42:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej  została ogłoszona ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określiła zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej poprzez m.in. Biuletyn Informacji Publicznej w skrócie BIP. Wymagania szczegółowe dotyczące BIP określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z 2007r.

BIP,  to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

- stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,

- strony podmiotowe prowadzone przez podmioty wskazane w ustawie Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP a na jednej z takich stron właśnie się Państwo znajdują.

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

- swój status prawny lub formę prawną,
- przedmiot działania i kompetencje,
- organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
- majątek, którym dysponuje,
- tryb działania,
- sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
- informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Biuletyn Informacji Publicznej stanowi platformę do uzyskania przez wszystkich odwiedzających spójnej, pełnej i aktualnej informacj publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Bukowski Dariusz Data wytworzenia informacji: 2010-10-22 08:41:29
Osoba, która odpowiada za treść: Bukowski Dariusz Data wprowadzenia do BIP 2010-10-22 08:41:29
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Bukowski Data udostępnienia informacji: 2010-10-22 08:42:00
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Bukowski Data ostatniej zmiany: 2010-10-22 10:46:40
Artykuł był wyświetlony: 5130 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej